ZAŽI SVÄTÉ DNI BOŽEJ STAROSTLIVOSTI 

UŽ V OKTÓBRI 2024! 

Milý brat v kňazskej či rehoľnej službe,

pozývame Ťa stráviť mesiac október, alebo jeho časť, v nádhernom prostredí 

Duchovného centra Lukov Dvor, kde sa môžeš zastaviť, vydýchnuť si 

a načerpať v bratskom spoločenstve.

Relax duše i tela

ODDYCH - ZASTAVENIE - OBNOVENIE

Pamätaj, že všetko, čo si prijal, je požehnanie...                                        Pamätaj vychutnávať život, ovocie svojej práce...                                    Pamätaj na to, aby si sa zastavil a poďakoval za zázrak tohto všetkého...

— SABAT JE SVÄTÝM ČASOM —

Posvätný čas sa stáva našim útočiskom. Počas sabatu si vyčleňujeme čas na svätyňu,   sme odpojení od šialenstva konzumu a úspechu a zasväcujeme celý deň, ako obetu      pre uzdravenie všetkých bytostí. Sabat je čas oddychu nielen pre nás, ale aj pre tých,  ktorí našu starostlivosť potrebujú.