Prečo práve Holydays?

V mnohých krajinách je už štandardnou vecou, že kňaz dostáva šancu stráviť sabatický čas na zbieranie nových síl, vyhodnotenie svojho života, osobnú a pastoračnú formáciu a predovšetkým oddych duše a tela. Duchovné Centrum Lukov Dvor začalo ako prvé na Slovensku poskytovať takúto možnosť najskôr pod názvom Mesiac pre kňazov a teraz ako Holy-days (sväté dni) pre kňazov a rehoľníkov.

Program Holy-days je zameraný v prvom rade na osobný rast a oddych, nie na riešenie problémov, síce tým, ktorí si to želajú, ponúkame aj rozhovory so psychológom. Účastníci majú možnosť zažiť skúsenosť kňazského spoločenstva v rámci bohatého programu.

V našom živote často prechádzame obdobiami, kedy sa pýtame: Kto sme? Kam smerujeme? Čo od nás Boh žiada? A cez odpovede prichádzame k poznaniu, že sme slabí, unaviteľní, jednoducho ľudia, ktorí potrebujú Božiu blízkosť. A Holy-days je práve miesto, kde to môžeme zažiť. Je to akoby Božie sanatórium na 4 týždne. A to je zázrak! 

Stojíš pred otázkou, že nevieš, čo Ťa čaká, no vieš, že je čas urobiť krok vpred. 

Inšpiratívne prednášky, individuálne sprevádzanie, úprimné kňazské spoločenstvo a neuveriteľné nasadenie sprevádzajúcich; čas, kedy v úplnom pokoji, pohode a bez časového tlaku môžeš zrevidovať svoj život a nabrať novú energiu do ďalšej životnej etapy; skúsenosť "uvarenia láskou" to sú štyri týždne v plnosti: 

1. týždeň - Poďte a uvidíte (Lk 5,4) 

Týždeň výdychu, relaxu a ponorenia do Božej prítomnosti.

2. týždeň - Dám ti živej vody (Jn 4,10)

Čítanie životných skúseností z Božej perspektívy.

3. týždeň - Hľadajte a nájdete (Mk 7,7) 

Týždeň inšpirácií, diskusií a nových výhľadov pre službu.

4. týždeň - Učte sa odo mňa (Mt 11,29) 

Integrovanie skúsenosti Boha v duchovných cvičeniach.

Oddych v krásnom prostredí, šport, nové priateľstvá, rozhovory s ľuďmi, ktorí Ti rozumejú, diskusie na témy dotýkajúce sa kňazského života spirituality, modlitby, vzťahov, komunikácie, porozumenie obdobiam vývoja muža, ako pomôcť pri spracovávaní ťažkých vecí v živote, výzvy kňazského života, samota, nepotrebnosť, sklamanie, prepracovanie. Porozumieť sebe, možnosť zastaviť sa, poodstúpiť od svojej každodennej reality, možnosť duchovnej integrácie...