Svedectvá účastníkov

Uvedomil som si, že mám hodnotu už iba preto, že som; …, že keď som spadol a nevedel si sám pomôcť, Pán sa postaral a stará; …, že je dôležité naučiť sa postup ako správne odpúšťať a nechať to byť, vystaviť sa uzdraveniu. Uvedomil som si, že moja sebahodnota od môjho konania, zlyhania, svätosti. Potreba nastaviť si hranice, upraviť si očakávania od druhých – netlačiť na nich. Mať postoj obdarovania, nie veľkých očakávaní, stále začínať odznova, nenamýšľať si.
Tieto štyri týždne boli posvätným časom, ktorý mi Boh daroval. Rôznymi spôsobmi mi chcel naznačiť, že je Boh Otec a ja som jeho milovaný syn. Naučil som sa postaviť tvárou v tvár realite vlastných zranení a strát z minulosti, a tak ich preniesť do vedomia, kde sa dá s nimi pracovať. Uzdravilo sa aj moje vnímanie Boha ako Otca. Naučil som sa klásť si dve dôležité otázky: Ako sa cítiš? Ako sa na to pozerá Otec? Som veľmi vďačný Bohu, že som mohol naozaj vnímať jeho prítomnosť a to, čo mi chce povedať. Ďakujem všetkým, čo pripravili tieto Holy-days pre kňazov. Umožnili mi vstúpiť hlbšie do seba a do vzťahu s Otcom. Rovnako ma však naučili vnímať Jeho prítomnosť vo vzťahoch s ľuďmi a v obyčajných momentoch dňa, ktoré sa tým stávajú posvätné.

Uvedomil som si svoje kňazstvo. Za 20 rokov rehoľného života som bol stále pripravený nájsť svoj vnútorný pokoj. Za 4 roky kňazstva som to našiel tu na Lukovom dvore. Mojich päť slov k programu: spoločenstvo, srdce, sloboda, kameň, zdieľanie. Oddýchol som si a bol som v spoločenstve, ktoré hľadá lásku Boha a pomáha si navzájom na ceste. Cítim novú silu v modlitbe; radosti v znovuuvedomení si "byť Božím synom"; v túžbe po vernosti Bohu a nechaní sa prekvapiť Jeho veľkodušnosťou.

Oddýchol, lebo som stretol seba samého… Nebol som tlačený povinnosťami a neskrýval som sa za ne. Začal som vnímať, že emócie niečo komunikujú o mne. Nový pohľad (oslobodenie) na moje slabosti a zlyhanie. Možnosť – plaváreň a masáž. Divadlo + rozhovor s hercom Jánom Gallovičom. Rybačka na Váhu, výlety v okolí, filmové večery, nové objavy – gitara a kreslenie. Na konci programu sa cítim telesne oddýchnutý, kreatívne "vyžitý", mohol som robiť obľúbené veci ako aj nové. Objavujem spôsob ako predchádzať prílišnej únave a znechuteniu. Cítim novú silu v oblasti čistoty a identity, modlitbe a pastorácii. Nové nadšenie, zmierenie so sebou a odpustenie sebe i iným.